ผู้เชี่ยวชาญแคนาดา ชี้สังคมออนไลน์ช่วยให้ปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง

ผู้เชี่ยวชาญแคนาดา ชี้สังคมออนไลน์ช่วยให้ปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง

ผู้เชี่ยวชาญแคนาดา ชี้สังคมออนไลน์ช่วยให้ปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญแคนาดา ชี้สังคมออนไลน์ช่วยให้ปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง

ผู้เชี่ยวชาญแคนาดา ชี้สังคมออนไลน์ช่วยให้ปชช.มีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดา ระบุ สังคมออนไลน์ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำ ในการจัดงานสัมมนาประจำปี เรื่อง "ความท้าทายทางสังคมจากสื่อใหม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล : บทเรียนจากสี่ภูมิภาคทั่วโลกสู่ประเทศไทย"

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดา ดร.มาเรีย บัคอาชีวา กล่าวว่า นิวมีเดียนั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงประการต่าง ๆ มากมายในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดจาก โซเชียล เน็ตเวิร์ค ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น เฟคบุ๊คส์ โดยเฟคบุ๊คส์นั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคม เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายหรือการบริหารงานของภาครัฐ ขณะเดียวกันภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้สังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ เป็นต้น

ดร.มาเรีย ระบุว่า แม้ว่าสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันจะช่วยให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น แต่ยังมีช่องว่างและความเลื่อมล้ำทางสังคมอยู่ เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียงเมื่อกล่าวหรือพูดอะไรย่อมได้รับความสนใจและมีน้ำหนักมากกว่าบุคคลธรรมดา ในขณะที่บุคคลธรรมดาแม้ไม่เห็นด้วยกับกระแสสังคมส่วนใหญ่ ก็เสมือนถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ดี

นอกจากนี้ ดร.มาเรีย ยังเน้นย้ำถึงเรื่องการลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ข่าว ภาพ วีดีโอ ในสื่อออนไลน์ ว่าอาจจะเป็นช่องทางของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากกลุ่มมิจฉาชีพ และบริษัทต่างๆ ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปแสวงหาผลประโยชน์

ภาพประกอบจาก FredCavazza.net


กลับขึ้นด้านบน