เกษตรกรไม่สามารถขายปาล์มตามราคาที่ รบ.กำหนดได้ เหตุลานเทยังไม่ได้รับการประสานจาก รบ.

เกษตรกรไม่สามารถขายปาล์มตามราคาที่ รบ.กำหนดได้ เหตุลานเทยังไม่ได้รับการประสานจาก รบ.

เกษตรกรไม่สามารถขายปาล์มตามราคาที่ รบ.กำหนดได้ เหตุลานเทยังไม่ได้รับการประสานจาก รบ.

รูปข่าว : เกษตรกรไม่สามารถขายปาล์มตามราคาที่ รบ.กำหนดได้ เหตุลานเทยังไม่ได้รับการประสานจาก รบ.

เกษตรกรไม่สามารถขายปาล์มตามราคาที่ รบ.กำหนดได้ เหตุลานเทยังไม่ได้รับการประสานจาก รบ. รัฐบาลตกลงจะรับซื้อผลผลิตปาล์มดิบตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท และ 4.35 บาท เพื่อแก้ปัญหาปาล์มราคาตกต่ำเหลือเพียง 2.75 บาท แต่ช่วงเช้านี้ชาวสวนยังต้องขายปาล์มในราคาเดิม เนื่องจากผู้รับซื้อยังไม่ได้คำตอบจากโรงงานผลิตปาล์มน้ำมันว่าจะซื้อผลผลิตตามราคาที่รัฐบาลกำหนดได้หรือไม่

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผลผลิตปาล์มน้ำมัน ออกมาขายยังจุดรับซื้อผลปาล์มดิบ หรือ ลานเท หลังจากที่รัฐบาลรับปากชาวสวนปาล์มในภาคใต้ที่ชุมนุมปิดถนนในจังหวัดชุมพรว่า จะซื้อผลปาล์มดิบของเกษตรกรตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยผลปาล์มน้ำมัน 17 เปอร์เซ็นต์ จะซื้อกิโลกรัมละ 4 บาท และปาล์มน้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์ ซื้อกิโลกรัมละ 4.35 บาท

แต่ปรากฏว่าราคาที่จุดรับซื้อในพื้นที่ ยังอยู่ที่ราคาเดิม คือกิโลกรัมละ 2.75 บาท โดยให้เหตุผลว่าทางลานเทยังไม่สามารถซื้อผลผลิตปาล์มตามราคาที่รัฐบาลตกลงกับชาวสวนได้ เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในพื้นที่ยังไม่แจ้งราคาใหม่ให้ทราบ ทำให้เกษตรกรบางส่วนจำเป็นต้องขาย ก่อนที่ปาล์มจะเน่าเสีย

ส่วนที่โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช รับซื้อผลปาล์มน้ำมันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.10 บาท ซึ่งเป็นราคาหน้าโรงงาน โดยผู้จัดการโรงงานน้ำมันปาล์ม ระบุว่า เหตุผลที่ยังไม่ซื้อตามราคาของรัฐบาล เนื่องจากยังไม่ได้รับการประสานจากกรมการค้าภายใน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดชุมพร ซึ่งจุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ยังติดราคารับซื้อผลปาล์มดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.75 บาท ซึ่งผู้จัดการลานเท ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่ซื้อผลปาล์มน้ำมันตามราคาที่รัฐบาลพยุงราคา เพราะยังไม่มีโรงงาน หรือ ลานเทใดกล้าเสี่ยง รับซื้อตามราคารัฐบาล ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องรูปแบบการชดเชย

ขณะที่แกนนำชาวสวนปาล์มที่นุมนุมปิดถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บอกว่า ยังรอดูท่าทีของรัฐบาล หากพบว่าไม่สามารถรับซื้อผลผลิตตามราคาที่ตกลงไว้ก็จะรวมตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน