ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทยชี้ธุรกิจความงามโดดเด่นที่สุดในปี 56

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทยชี้ธุรกิจความงามโดดเด่นที่สุดในปี 56

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทยชี้ธุรกิจความงามโดดเด่นที่สุดในปี 56

รูปข่าว : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทยชี้ธุรกิจความงามโดดเด่นที่สุดในปี 56

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทยชี้ธุรกิจความงามโดดเด่นที่สุดในปี 56 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยปีหน้า จะอยู่ที่ร้อยละ 4.5 โดยเฉพาะภาคการส่งออก มีการเติบโตในอัตราที่สูง ขณะที่ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นที่สุดในปีหน้า

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่า ขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยการส่งออกจะขยายตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.0 การบริโภคภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 4.0 ส่วนการลงทุนขยายตัวร้อยละ 14.7 ทั้งนี้เป็นเพราะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและเศรษฐกิจในเอเชียยังคงขยายตัวได้ดี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบั่นทอนเช่น ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก, สถานการณ์ทางด้านการเมืองไทย รวมถึงระดับราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่ธุรกิจเด่นปีหน้า 5 อันดับแรกคือ ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม, ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร, ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์, สถานีบริการแก๊ส NGV-LPG และธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน


กลับขึ้นด้านบน