"พาณิชย์" ประกาศรับซื้อผลปาล์ม ก.ก.ละ 4 - 4.35 บาท แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

"พาณิชย์" ประกาศรับซื้อผลปาล์ม ก.ก.ละ 4 - 4.35 บาท แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

"พาณิชย์" ประกาศรับซื้อผลปาล์ม ก.ก.ละ 4 - 4.35 บาท แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

รูปข่าว : "พาณิชย์" ประกาศรับซื้อผลปาล์ม ก.ก.ละ 4 - 4.35 บาท แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

กระทรวงพาณิชย์ประกาศราคารับซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 4 บาท-4.35 บาทเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ และ เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรขอใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทให้ อคส. ซื้อน้ำมันปาล์มเก็บในสต็อก 50,000 ตัน เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกิน

ภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนสมาคมโรงกลั่น และ โรงสกัดน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซลเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. กรมการค้าภายได้ประกาศราคาแนะนำให้โรงสกัดน้ำมันรับซื้อผลปาล์มดิบน้ำมันที่ 17 เปอร์เซ็นต์รับซื้อที่กิโลกรัมละ 4 บาท และ เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 18.5 รับซื้อกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 4.35 บาท

โดยให้องค์การคลังสินค้าหรือ อคส. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อดูดซับน้ำมันส่วนเกินออกจากตลาด 50,000 ตันที่กิโลกรัมละ 25 บาท จากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 80 แห่ง คาดว่า จะ ใช้เงินหมุนเวียนประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินยืมจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. โดยจะเสนอให้ที่ประชุม คชก. และ กนป. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

นางวิวรรณ บุญยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแทรกแซงราคาปาล์มตามมติ กนป. นั้นทุกภาคส่วนเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะต้นทุนของเกษตรกรอยู่ที่ 3.80 บาทต่อกิโลกรัม

นางวิวรรณ กล่าวด้วยว่า ต้องการให้รัฐบาลหามาตรการอุดหนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มด้วย หลังจากที่ผ่านมาไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้ลดลง เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกน้ำมันปาล์มที่กิโลกรัมละ 10 บาททำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้เพียง 170,000 ตันจากปกติที่ส่งออกเฉลี่ย 3-4 แสนตันต่อปีทำให้ขณะนี้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีมากเกินความจำเป็นอยู่ที่ 340,000 ตัน จากปริมาณสต็อกที่เหมาะสมอยู่ที่ 200,000 ตัน


กลับขึ้นด้านบน