นักทำลายสู่ "อาสาสมัครพิทักษ์ป่า" บ้านซับเต่า คืนระบบนิเวศน์ชุมชน

นักทำลายสู่ "อาสาสมัครพิทักษ์ป่า" บ้านซับเต่า คืนระบบนิเวศน์ชุมชน

นักทำลายสู่ "อาสาสมัครพิทักษ์ป่า" บ้านซับเต่า คืนระบบนิเวศน์ชุมชน

รูปข่าว : นักทำลายสู่ "อาสาสมัครพิทักษ์ป่า" บ้านซับเต่า คืนระบบนิเวศน์ชุมชน

นักทำลายสู่ การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านซับเต่า ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเริ่มหดหายชุมชนจึงรวมกลุ่มเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเปลี่ยนบทบาทของนักทำลายมาเป็นนักอนุรักษ์ จนปัจจุบัน สามารถฟื้นคืนผืนป่าและระบบนิเวศน์ภายในชุมชนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

กลายเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ไปแล้วสำหรับการเดินลาดตระเวนป่าของอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ชุมชนบ้านซับเต่า ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าแล้งที่มีโอกาสเกิดไฟป่าได้ง่าย แต่ไม่สามารถวางใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์จากป่าชุมชนหรือไม่

พื้นที่ 5 ไร่ของป่าแห่งนี้ ปัจจุบันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์กว่า 100 ชนิดเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ใช้เวลาเกือบ 10 ปี ร่วมกันฟื้นคืนความเขียวขจี จากเดิมที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมการทำงานในรูปแบบอาสาที่ไม่มีค่าตอบแทนไม่ได้ทำให้พวกเค้ารู้สึกท้อถอย แต่กลับภูมิใจที่ได้เปลี่ยนบทบาทจากนักทำลายมาเป็นนักอนุรักษ์แทน

บทเรียนจากการบุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อขยายที่ทำกินจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร และ ของป่าเริ่มหายาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในชุมชนที่เคยพึ่งพาผืนป่านำมาสู่การอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนภายใต้ฉันทามติที่ชุมชนกำหนดขึ้นเอง เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

ผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ที่เข้าใจระบบนิเวศน์ของชุมชนอย่างลึกซึ้ง นอกจากระบบนิเวศจะฟื้นคืนเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน ผลพลอยได้จากการอนุรักษ์ป่าชุมชนและดูแลธรรมชาติครั้งนี้ ยังสานสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย ทุกวันนี้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านซับเต่า ยังคงพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าชุมชน และ ขยายห้องเรียนธรรมชาติสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้มากกว่า 100 ไร่


กลับขึ้นด้านบน