"กระทรวงพาณิชย์"สั่งโรงงานสกัดปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิต

"กระทรวงพาณิชย์"สั่งโรงงานสกัดปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิต

"กระทรวงพาณิชย์"สั่งโรงงานสกัดปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิต

รูปข่าว : "กระทรวงพาณิชย์"สั่งโรงงานสกัดปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ ส่งหนังสือถึงโรงงานสกัดปาล์มดิบทั่วประเทศ ให้รับซื้อผลปาล์มดิบจากชาวสวนปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท และ 4.35 บาท ขณะที่โรงงานสกัดผลปาล์มดิบ เรียกร้องรัฐบาลระบุเงื่อนไขรับซื้อระหว่างรัฐกับโรงงานให้มีความชัดเจน

โรงงานสกัดปาล์มดิบ และลานรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร จ.ชุมพร เริ่มรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรคิดตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน กิโลกรัมละ 4 บาท และ กิโลกรัมละ 4.35 บาท หลังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ ส่งหนังสือให้โรงงานสกัดปาล์มดิบทั่วประเทศ ให้รับซื้อผลปาล์มดิบตามราคาที่รัฐบาลกำหนด หากโรงงานไม่ปฎิบัติตามถือว่าผิดกฎหมาย หลังจากเมื่อวานนี้เกษตรไม่สามารถขายผลผลิตปาล์มได้ตามราคาที่รัฐบาลตกลงกับเกษตรกรที่ชุมนุมปิดถนน ที่ จ.ชุมพร

เจ้าของโรงงานสกัดปาล์มดิบหลายแห่งในภาคใต้ เปิดเผยว่า โรงงานทุกแห่งยินดีปฎิบัติตามคำสั่ง กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แต่ในส่วนภาครัฐกับโรงงานต้องมีความชัดเจนเรื่องเงื่อนไข โดยเฉพาะค่าส่วนต่างของเงินที่โรงงานต้องนำไปรับซื้อผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรไปก่อน ซึ่งทางโรงงานยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะนำเงินไปชดเชยให้ทางโรงงานอย่างไร

วิวรรณ บุญยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแก้ไขราคาผลปาล์มระยะยาวควรให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและราคาในตลาดโลก

กรมการค้าภายได้ประกาศราคาแนะนำให้โรงสกัดน้ำมันรับซื้อผลปาล์มดิบ น้ำมันที่ 17 เปอร์เซ็นต์รับซื้อกิโลกรัมละ 4 บาท และ เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 18.5 รับซื้อกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 4.35 บาท โดยองค์การคลังสินค้าหรือ อคส. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 50,000 ตัน ที่กิโลกรัม ละ 25 บาท จากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 80 แห่ง โดยคาดว่าจะใช้เงินหมุนเวียนประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน