คาดคนกรุงสบายใจ...ไร้ปัญหาการเมือง-ภัยธรรมชาติ จับจ่ายฉลอง 21,300 ล้านบาทปีใหม่ 2556

คาดคนกรุงสบายใจ...ไร้ปัญหาการเมือง-ภัยธรรมชาติ จับจ่ายฉลอง 21,300 ล้านบาทปีใหม่ 2556

คาดคนกรุงสบายใจ...ไร้ปัญหาการเมือง-ภัยธรรมชาติ จับจ่ายฉลอง 21,300 ล้านบาทปีใหม่ 2556

รูปข่าว : คาดคนกรุงสบายใจ...ไร้ปัญหาการเมือง-ภัยธรรมชาติ จับจ่ายฉลอง 21,300 ล้านบาทปีใหม่ 2556

คาดคนกรุงสบายใจ...ไร้ปัญหาการเมือง-ภัยธรรมชาติ จับจ่ายฉลอง 21,300 ล้านบาทปีใหม่ 2556 จากการสำรวจโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2556 ของคนกรุงเทพ ช่วง1-10 ธันวาคม 2555 กลุ่มตัวอย่าง 544 คน มีอายุ 15-55 ปีขึ้นไป

 คาดว่า เม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯใช้จ่ายเพื่อฉลองปีใหม่ 2556 จะมีประมาณ 21,300 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,000 ล้านบาท (ร้อยละ28.2) การให้เงินพ่อแม่/พี่น้อง 4,500 ล้านบาท (ร้อยละ21.1) ค่าท่องเที่ยว (ค่าเดินทาง/ที่พัก) 3,900 ล้านบาท (ร้อยละ18.3) ค่าซื้อของขวัญของฝาก 3,900 ล้านบาท (ร้อยละ18.3) และค่าทำบุญ 2,800 ล้านบาท(ร้อยละ13.1)

จากการสำรวจยังพบอีกว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คนกรุงเทพฯ มีความสนใจเตรียมวางแผนการฉลองปีใหม่อย่างคึกคักมากกว่าปีก่อน เนื่องจากปัจจัยทางด้านการเมือง รวมทั้งปัญหาน้ำท่วม ไม่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่ออารมณ์การจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯวางแผนทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 อันดับแรกคือ การซื้อของขวัญให้กับบุคคลต่างๆ การทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และการจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์กับญาติหรือเพื่อนฝูง

จากการสำรวจยังพบอีกว่า ของขวัญที่คนกรุงเทพฯ ต้องการซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่มากที่สุด ได้แก่ กระเช้าของขวัญ โดยสินค้ายอดนิยมสำหรับกระเช้าของขวัญในปีนี้ คือ อาหารเสริมสุขภาพ ผลไม้และน้ำผัก/ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทรนด์สุขภาพมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ก่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินไปสู่ภาคธุรกิจต่างๆมากมาย ทั้งผู้ผลิตสินค้า ธุรกิจค้าปลีก การจัดทัวร์ทำบุญ รวมทั้งร้านอาหารต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชนยังคงมีความระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่ค่อนข้างมาก โดยพิจารณาได้จากคนกรุงเทพฯ ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านราคาสินค้าและภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกิจกรรมช่วงปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่มุ่งหวังเม็ดเงินจากการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าว อาทิ การลดราคากระตุ้นยอดขาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยง่ายขึ้น


กลับขึ้นด้านบน