กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย

กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย

กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย

รูปข่าว : กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย

กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย กระทรวงการคลังเปิดเผยรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2555 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 พบว่าสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีได้สูงกว่าการประมาณการร้อยละ 15

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายได้รัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2555 จัดเก็บได้ 174,372 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 23,062 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการมาก เป็นผลจากเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายรถยนต์ใหม่คันแรก ส่งผลให้รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 สูงกว่าเป้าหมาย 25,193 ล้านบาท

สำหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ทำให้มั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ 2,100,000 ล้านบาท


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน