โรงงานปาล์มในชุมพรทุกแห่งเปิดรับซื้อปาล์มดิบราคา 4-4.35 บาท/ก.ก.แล้ว

โรงงานปาล์มในชุมพรทุกแห่งเปิดรับซื้อปาล์มดิบราคา 4-4.35 บาท/ก.ก.แล้ว

โรงงานปาล์มในชุมพรทุกแห่งเปิดรับซื้อปาล์มดิบราคา 4-4.35 บาท/ก.ก.แล้ว

รูปข่าว : โรงงานปาล์มในชุมพรทุกแห่งเปิดรับซื้อปาล์มดิบราคา 4-4.35 บาท/ก.ก.แล้ว

โรงงานปาล์มในชุมพรทุกแห่งเปิดรับซื้อปาล์มดิบราคา 4-4.35 บาท/ก.ก.แล้ว โรงงานสกัดปาล์มดิบในจังหวัดชุมพรยอมรับซื้อผลปาล์มดิบจากชาวสวนปาล์มที่รัฐบาลกำหนดราคากิโลกรัมละ 4 บาท และ 4.35 บาท แม้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขต่าง ๆ จากรัฐบาลยังไม่ชัดเจน

ชาวสวนปาล์มจังหวัดชุมพรทยอยนำผลปาล์มดิบไปขายให้โรงงานสกัดปาล์มดิบ หลังโรงงานทุกแห่งในจังหวัดชุมพรเปิดรับซื้อผลปาล์มดิบในราคากิโลกรัมละ 4 บาท และ 4.35 บาท ตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์ม เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ( 21 ธ.ค.) โดยการเปิดรับซื้อผลปาล์มดิบตามราคาที่รัฐบาลกำหนดครั้งนี้เกิดจากข้อสรุปที่ตัวแทนโรงงานเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, พาณิชย์จังหวัด และ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ในช่วงสายของวันนี้

นายสยาม ลิ้มเจริญกิจไพศาล ตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานสกัดปาล์มจังหวัดชุมพร บอกว่า แม้ข้อสรุปจากการประชุมร่วมกับจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน ทั้งเงื่อนไขการรับซื้อ และ ระยะเวลาที่โรงงานต้องรับซื้อปาล์มดิบ แต่โรงงานสกัดปาล์มดิบทุกแห่งมีมติ เปิดรับซื้อปาล์มตามราคาที่กำหนดเมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา

ขณะที่นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจะส่งหลักเกณฑ์ ,เงื่อนไขในการซื้อปาล์มดิบ ให้โรงงานทุกแห่งรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกินวันพรุ่งนี้ ( 22 ธ.ค.)


กลับขึ้นด้านบน