จัดตั้ง"ศูนย์ครูใต้"มาตรการปกป้องครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

จัดตั้ง"ศูนย์ครูใต้"มาตรการปกป้องครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

จัดตั้ง"ศูนย์ครูใต้"มาตรการปกป้องครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : จัดตั้ง"ศูนย์ครูใต้"มาตรการปกป้องครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

จัดตั้ง เหตุทำร้ายครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดสร้างบ้านพักครู หรือ ศูนย์ครูใต้ เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส นอกจากความสะดวกต่อการดูแลความปลอดภัยครูในการเดินทางไปสอนหนังสือแล้ว ศูนย์ครูยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับครูอีกด้วย

                            
พื้นที่กว่า 50 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านพงยือไร ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักครูของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองยะลามากนักทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปสอนหนังสือของครู ทั้งนี้ยังเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่า อีก 2 ปีการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

บ้านพักครู เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ทางจังหวัดนราธิวาส วางมาตรการเพื่อช่วยเหลือและปกป้องชีวิตครูในพื้นที่ เพราะหากมีจุดศูนย์รวมครูจะช่วยลดการทำงานของกองกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยเป้าหมายอ่อนแอซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม

4 ปีก่อนหน้านี้ จังหวัดปัตตานีดำเนินการก่อสร้างศูนย์ครูใต้ หรือ บ้านพักครู บริเวณบ้านน้ำดำ หมู่ที่ 3 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายในมีบ้านพักกว่า 100 หลัง มีครูมาพักแล้วกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็นครูที่สอนหนังสืออยู่ในอำเภอหนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 

จังหวัดปัตตานี ที่นี่มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบให้กับครู และที่นี่ถือเป็นรูปแบบของการก่อสร้างบ้านพักครูให้กับทางจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลามีกว่า 20,000 คนจาก 1,300 โรงเรียน แม้บ้านพักครูในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่ทางด้าน น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 กองทัพเรือ ยืนยันว่า การรักษาความปลอดภัยครู เป็น 1 ใน 10 ภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำ 3 มาตรการ คือ การคุ้มกัน คุ้มครอง และการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนครู ถึงแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน