กรมสรรพสามิตยืนยันคืนภาษีรถคันแรกไม่เป็นภาระงบประมาณ

กรมสรรพสามิตยืนยันคืนภาษีรถคันแรกไม่เป็นภาระงบประมาณ

กรมสรรพสามิตยืนยันคืนภาษีรถคันแรกไม่เป็นภาระงบประมาณ

รูปข่าว : กรมสรรพสามิตยืนยันคืนภาษีรถคันแรกไม่เป็นภาระงบประมาณ

กรมสรรพสามิตยืนยันคืนภาษีรถคันแรกไม่เป็นภาระงบประมาณ กรมสรรพสามิตเปิดเผยจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ในโครงการคืนภาษีรถคันแรกสูงกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนให้ประชาชน 73,000 ล้านบาท ยืนยันว่าประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เเละทำตามเงื่อนไขจะได้รับคืนภาษีเเน่นอน รวมทั้งยืนยันว่าการคืนภาษีในนโยบายนี้จะไม่เป็นภาระกับงบประมาณของรัฐบาล

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนมายื่นขอใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกจำนวน 1,010,000 คน คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืน 73,000 ล้านบาท และจนถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ประมาณ 1,020,000 ล้านคน เกินกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 500,000 คน ซึ่งในส่วนที่เกินเป้าหมายนั้นยืนยันว่าจะคืนเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนอย่างแน่นอน

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพสามิตได้ทยอยจ่ายเงินให้แก่ประชาชนที่ได้สิทธิ์ในโครงการและถือครองรถยนต์ครบ 1 ปี ไปแล้ว จำนวน 30,000 คน เป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินคืนดังกล่าวเป็นการทยอยจ่ายคืนจึงไม่กระทบกับภาระงบประมาณ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2555 ว่า กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้ได้กว่า 174,372 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 23,062 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่การบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง และนโยบายรถยนต์คันแรก เเละจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ทำให้มั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


กลับขึ้นด้านบน