ชาวจ.นครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำ

ชาวจ.นครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำ

ชาวจ.นครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำ

รูปข่าว : ชาวจ.นครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำ

ชาวจ.นครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำ สถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างในภาคเหนือตอนล่าง ทำให้ชาวบ้านบางส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ เร่งขุดลอกคลองเพื่อผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังขาดน้ำอย่างหนัก

ชาวบ้านต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์กว่า 50 คน ร่วมกันขุดลอกคลองเขาดิน คลองสาขาของแม่น้ำปิงในพื้นที่อ.เก้าเลี้ยว เพื่อผันน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว่าหมื่นไร่ ที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก หลังคลองส่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำนา

ส่วนที่จ.พิจิตร โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ของกรมชลประทาน ที่ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร เร่งเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำน่านส่งผ่านท่อส่งน้ำไปช่วงเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตต.หัวดง ที่เริ่มเพาะปลูกข้าวนาปรังจำนวนเกือบ 10,000 ไร่ และต้นข้าวอยู่ในช่วงที่ต้องการน้ำมาก

ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ ตรวจสอบความพร้อมกำลังพล, ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดทหารบกน่าน ประจำปี 2556 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ทันที เมื่อได้รับคำสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือได้รับการร้องขอจากส่วนราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน