"แบงก์ชาติ" สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 แสนล้านบาท

"แบงก์ชาติ" สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 แสนล้านบาท

"แบงก์ชาติ" สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 แสนล้านบาท

รูปข่าว : "แบงก์ชาติ" สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 6 แสนล้านบาท

 ในเดือนธันวาคม 2555 เป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการและฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรมูลค่าประมาณ 290,000 ล้านบาท และนำฝากธนบัตรมูลค่าประมาณ 169,000 ล้านบาท ทำให้มียอดเบิกจ่ายสุทธิ ประมาณ 120,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการเบิกจ่ายได้อย่างเพียงพอ โดยมีธนบัตรสำรองไว้ ประมาณ 600,000 ล้านบาท

สำหรับประมาณการธนบัตรออกใช้หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 มีมูลค่า 1,331,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 7.0

ด้านกสิกรไทยสำรองเงินสด 40,500 ล้านบาท ผ่านทางช่องทางสาขาจำนวน 6,000 ล้านบาทเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,500 ล้านบาท และสาขาในส่วนภูมิภาคจำนวน2,500 ล้านบาท สำหรับการสำรองเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม(K-ATM) ที่มีอยู่จำนวน 7,529 เครื่องทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 34,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯจำนวน 18,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัดจำนวน 16,500ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 ราว6,000 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เตรียมเงินสดช่วงปีใหม่ เพื่อเติมในตู้ ATM กว่า 500 ตู้ เป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท (ยังไม่นับรวมการสำรองผ่านสาขา)


กลับขึ้นด้านบน