5 โฉมหน้าทีมเจ้าสัวธุรกิจซอฟต์แวร์พันธุ์ใหม่ Thai IT Tycoon

5 โฉมหน้าทีมเจ้าสัวธุรกิจซอฟต์แวร์พันธุ์ใหม่ Thai IT Tycoon

5 โฉมหน้าทีมเจ้าสัวธุรกิจซอฟต์แวร์พันธุ์ใหม่ Thai IT Tycoon

รูปข่าว : 5 โฉมหน้าทีมเจ้าสัวธุรกิจซอฟต์แวร์พันธุ์ใหม่ Thai IT Tycoon

5 โฉมหน้าทีมเจ้าสัวธุรกิจซอฟต์แวร์พันธุ์ใหม่  Thai IT Tycoon ซิป้า ประกาศผล 5 ทีม ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจในโครงการ “นวัตกรรมวาณิชย์ 2555 ภาคค้นหา Thai IT Tycoon” สู่การเป็นเจ้าสัวใหม่ทางธุรกิจไอที พร้อมทุนหนุนทีมละ 1 ล้านบาท

  ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ได้จัดทำโครงการต่อเนื่อง ที่ชื่อว่า “นวัตกรรมวาณิชย์ 2555 ภาคค้นหา Thai IT Tycoon” เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจซอฟแวร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปีนี้มีการขยายแนวคิดการจัดกิจกรรมให้มีความเข้มข้น และสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ในฐานะองค์กรที่มีสมาชิกในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ของประเทศไทยมากที่สุด สำหรับ 5 ทีมผ่านเข้ารอบ ทีม i Lert u, ทีม IM-AIM, ทีม MAYAR, ทีม SenzE และทีม ทอฝัน

ทั้งนี้ โครงการมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมโครงการ 693 ราย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรกว่า 500 ราย สามารถนำไปสร้างให้เกิดการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท สำหรับทีมผู้เข้าอบรมที่ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดรวม 209 ราย และผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 25 แผนธุรกิจ ซึ่งได้นำแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการมาแสดงผลงานในวันนี้ด้วย นับได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และมีศักยภาพทางธุรกิจ

ซึ่งผู้ชนะการประกวดมีทั้งหมด 5 แผนธุรกิจ และ ได้รับรางวัลในรูปแบบต่างๆ รวมมูลค่าแผนธุรกิจละ 1,000,000 บาท รวม 5 รางวัล มูลค่ารวม 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสด การสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ การให้คำปรึกษาด้านไอที ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างแบรนด์ ซึ่งซิป้ามั่นใจว่าโปรแกรมการสนับสนุนเช่นนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมสามารถเริ่มต้นธุรกิจและมีศักยภาพในการแข่งขัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเติบโตต่อไป

นอกจากแผนธุรกิจที่ชนะเลิศทั้ง 5 รายแล้ว แผนธุรกิจอื่นๆของผู้ที่ผ่านการอบรม ก็ถือว่าเป็นแผนธุรกิจที่มีศักยภาพมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พร้อมจะนำออกสู่ตลาด ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนและนำไปใช้จริง ก็จะเชื่อได้ว่าจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่จะสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างมหาศาล


กลับขึ้นด้านบน