ผู้แทนชุมชนทั่วกทม. เสนอผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ จัดระเบียบการใช้จักรยาน-ที่ตั้งหาบเร่

ผู้แทนชุมชนทั่วกทม. เสนอผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ จัดระเบียบการใช้จักรยาน-ที่ตั้งหาบเร่

ผู้แทนชุมชนทั่วกทม. เสนอผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ จัดระเบียบการใช้จักรยาน-ที่ตั้งหาบเร่

รูปข่าว : ผู้แทนชุมชนทั่วกทม. เสนอผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ จัดระเบียบการใช้จักรยาน-ที่ตั้งหาบเร่

 ผู้แทนชุมชนทั่วกทม. เสนอผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ จัดระเบียบการใช้จักรยาน-ที่ตั้งหาบเร่ ภาคประชาชน เสนอปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการเพิ่มจุดจอดจักรยานให้เพียงพอในแต่ละชุมชน และจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย บนทางเท้า เพื่อส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น และเตรียมรวบรวมข้อเสนอ ส่งผ่านไปยังผู้สมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อไป

ผู้แทนจาก 31 ชุมชน ใน 22 เขตของกรุงเทพมหานคร เปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อร่างข้อเสนอเกี่ยวกับการเดิน และการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งข้อเสนอที่ชุมชนต้องการ คือ ให้กรุงเทพมหานคร พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเลนจักรยาน ที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางเท้าและจักรยาน รวมทั้งจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย บนทางเท้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเห็นว่า ควรแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างผู้ค้าขายกับเลนจักรยานออกจากกัน เนื่องจากบางเส้นทาง ทางเท้าถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ขายของให้กับพ่อค้าแม่ค้า หรือ เส้นทางมอเตอร์ไซค์ จนไม่เหลือพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้สัญจร หรือ ขับขี่จักรยานได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้เพิ่มเติมจุดจอดจักรยานให้เพียงพอในแต่ละชุมชน และเพิ่มแสงสว่างระหว่างทาง

ศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย บอกว่า หากรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และตำรวจจราจร เข้าใจหัวใจของจักรยานอย่างแท้จริง กระบวนการออกแบบและเริ่มทางจักรยาน ควรคำนึงถึงการใช้งานจักรยานบนท้องถนนจริงๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ หรือมีมาตรการสนับสนุนทางจักรยานที่สร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้จริง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย

ล่าสุด การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอ "การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน" และเตรียมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภายในปี 2557 เสนอต่อภาครัฐให้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ สำหรับข้อเสนอทั้งหมดจากเวทีครั้งนี้ จะรวบรวมและนำเสนอผ่านชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นต่อผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันสู่นโยบายของกรุงเทพมหานครต่อไป


กลับขึ้นด้านบน