ลานปาล์มทยอยปิดตัว หลังไม่สามารถรับซื้อตามนโยบายรัฐ

ลานปาล์มทยอยปิดตัว หลังไม่สามารถรับซื้อตามนโยบายรัฐ

ลานปาล์มทยอยปิดตัว หลังไม่สามารถรับซื้อตามนโยบายรัฐ

รูปข่าว : ลานปาล์มทยอยปิดตัว หลังไม่สามารถรับซื้อตามนโยบายรัฐ

ลานปาล์มทยอยปิดตัว หลังไม่สามารถรับซื้อตามนโยบายรัฐ นโยบายอุดหนุนราคาปาล์มที่เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4 บาท ถึง 4 บาท 35 สตางค์ ทำให้เจ้าของลานปาล์ม ในหลายหมู่บ้านของจังหวัดชุมพรทยอยปิดตัว เพราะไม่สามารถรับซื้อราคาเท่ากับที่รัฐกำหนดได้ ขณะเดียวกันพบว่า มีเกษตรกรบางรายฉวยโอกาสนำผลปาล์มอ่อนที่ไม่ได้คุณภาพมาเข้าร่วมโครงการ

ผลปาล์มที่ไร้คุณภาพ เพราะยังไม่สุกจัดถูกโรงงานรับซื้อปาล์ม ในจังหวัดชุมพรคัดออกและปฎิเสธที่จะรับซื้อ หลังพบว่า มีเกษตรกรบางรายฉวยโอกาส นำผลผลิตปาล์มอ่อนมาขายให้โรงงาน โดยหวังว่าจะได้รับการอุดหนุนราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ 4 บาท ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่อุดหนุนราคาปาล์มเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 4 บาท ถึง 4 บาท 35 สตางค์

ขณะที่ลานเทหรือลานปาล์ม ซึ่งเคยเปิดรับซื้อผลปาล์มในหมู่บ้านหลายแห่ง ทยอยปิดตัวลง เพราะไม่สามารถรับซื้อราคาเท่ากับ โรงงานที่รัฐบาลรับประกันราคาขั้นต่ำได้ ขณะเดียวกันโรงงานหลายแห่งของรัฐ ที่เปิดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ก็ต้องเร่งทยอยระบายผลปาล์มไม่ให้ตกค้าง เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่จะหยุดทำการหลายวัน

เกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งเก็บผลปาล์มสดส่งขายให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อเข้าร่วมโครงการอุดหนุนราคา โดยพบว่า วันนี้มีปริมาณปาล์มเข้าสู่โรงงานมากกว่า 250 ตัน เนื่องจากในช่วงสองถึงสามวันนี้ มีฝนตกหนัก ทำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดปาล์มส่งขาย ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับผลผลิต


กลับขึ้นด้านบน