อากาศแปรปรวนส่งผล นาข้าวใน จ.อ่างทอง ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช

อากาศแปรปรวนส่งผล นาข้าวใน จ.อ่างทอง ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช

อากาศแปรปรวนส่งผล นาข้าวใน จ.อ่างทอง ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช

รูปข่าว : อากาศแปรปรวนส่งผล นาข้าวใน จ.อ่างทอง ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช

อากาศแปรปรวนส่งผล นาข้าวใน จ.อ่างทอง ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาผีเสื้อ และเพลี้ย ในนาข้าว ทำลายผลผลิตเสียหาย ชาวนาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชวยเหลือ

ชาวนาใน ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง เร่งฉีดพ่นยาในแปลงข้าว เพื่อกำจัดหนอนผีเสื้อขาว ที่กัดกินยอดใบต้นข้าว ทำลายตั้งแต่เริ่มแตกยอดใหม่ๆ และกัดกินใบอ่อน รวมทั้งต้นข้าวเสียหาย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเพลี้ย ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้แปลงข้าวเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประกาศเตือนเกษตรกร ให้ระวังศัตรูพืช รวมถึงโรคใบไหม้ข้าว หรือ โรคเชื้อรา ที่มักจะเกิดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งหากพบปัญหา ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เพื่อหาวิธีป้องกัน


กลับขึ้นด้านบน