เด็กๆใน จ.สงขลาร่วมโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา"

เด็กๆใน จ.สงขลาร่วมโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา"

เด็กๆใน จ.สงขลาร่วมโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา"

รูปข่าว : เด็กๆใน จ.สงขลาร่วมโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา"

เด็กๆใน จ.สงขลาร่วมโครงการ นักเรียนในพื้นที่เขตการศึกษานาหม่อม จังหวัดสงขลา ร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของเล่นและการละเล่นเด็ก เพื่อการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตามแบบของสุขแท้ การเอื้อเฟื้อและการให้

7 โรงเรียน ในตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษานาหม่อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเล่นและการละเล่นเด็ก เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้วยโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปฏิบัติการของเล่น การละเล่นของเด็กรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา

นางอภิรดี ผิวดี หรือ ครูน้อย ผู้ดูแลโครงการบอกว่า เด็กและเยาวชนปัจจุบันหันไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์กันมากจนกลายเป็นปัญหาของครอบครัวและโรงเรียน แต่เมื่อดึงเด็กๆเข้าร่วมโครงการ ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ของเล่นพื้นบ้านมาใช้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยเฉพาะการเอื้อเฟื้อและการให้

นายนพนิตย์ ประสงพงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ยอมรับว่าของเล่นโบราณหลายชนิดต้องใช้พื้นที่ในการเล่น ซึ่งปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย แต่ข้อดีคือไม่ต้องซื้อหาสิ้นเปลื้อง แต่สามารถใช้วัสดุในชุมชนมาทำเองได้ ขณะที่เด็กๆร่วมโครงการสะท้อนถึงการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน ที่ไม่ต้องเสียเงิน และได้ความสนุกสนาน และจะทำของเล่นพื้นบ้านมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆ อีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน