ชาววังสะพุง จ.เลย คัดค้านทำประชาพิจารณ์ โครงการเหมืองแร่ทองคำ

ชาววังสะพุง จ.เลย คัดค้านทำประชาพิจารณ์ โครงการเหมืองแร่ทองคำ

ชาววังสะพุง จ.เลย คัดค้านทำประชาพิจารณ์ โครงการเหมืองแร่ทองคำ

รูปข่าว : ชาววังสะพุง จ.เลย คัดค้านทำประชาพิจารณ์ โครงการเหมืองแร่ทองคำ

ชาววังสะพุง จ.เลย คัดค้านทำประชาพิจารณ์ โครงการเหมืองแร่ทองคำ ชาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ชุมนุมคัดค้านการทำประชาพิจารณ์ โครงการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นไม่เป็นธรรม เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็น

ตัวแทนชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย กว่า 500 คน นำโดยนายสุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ เลขานุการกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย สถานที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขต และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ พับลิค สโคปปิ้ง โครงการเหมืองแร่ทองคำ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เพื่อขอประทานบัตร ขยายพื้นที่การทำเหมืองแห่งใหม่บริเวณภูเหล็ก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

เลขานุการกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ไม่มีความโปร่งใส เพราะไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองเข้าร่วมหารือด้วย โดยเฉพาะการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในการเปิดประทานบัตรแปลงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เนื่องจากถูกชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านมาโดยตลอด โดยอ้างว่าส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้ประกอบการยุติการทำเหมือง

ขณะที่บรรยากาศการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีเพียงพนักงานบริษัททุ่งค่ำ จำกัด และชาวตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่การทำเหมืองแร่ โดยผู้บริหารบริษัทดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูล ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อที่ประชุม ซึ่งส่วนใหญ่มีความกังวลถึงสารพิษที่อาจจะรั่วไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

ขณะที่ ผศ.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล นักวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปศึกษาให้แล้วเสร็ภายใน 60 วัน ก่อนจะเปิดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน