"เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน"วางแผนบริหารจัดการ"ขยะ"รับฤดูท่องเที่ยว

"เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน"วางแผนบริหารจัดการ"ขยะ"รับฤดูท่องเที่ยว

"เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน"วางแผนบริหารจัดการ"ขยะ"รับฤดูท่องเที่ยว

รูปข่าว : "เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน"วางแผนบริหารจัดการ"ขยะ"รับฤดูท่องเที่ยว

ในช่วงฤดูท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งผลกระทบหนึ่งจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ก็คือ ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแผนรับมือไว้แล้ว แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่

พื้นที่ฝั่งกลบขยะจำนวน 16 ไร่ ที่อยู่ติดกับสนามบินปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ล่าสุดเหลือเพียง 3 ไร่เท่านั้นที่จะรองรับปริมาณขยะที่จะนำมาทิ้งได้ ผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 5-6 ตัน ทำให้เทศบาลตำบลปาย ต้องวางมาตรการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง เพื่อง่ายกับการรีไซเคิลและการกำจัด

ดังนั้น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดเดือนธันวาคม - เดือนเมษายน ของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีประมาณขยะ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีมากถึงวันละกว่า 300 ตัน ปีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องวางแผนในการกำจัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับ ประชาชนและนักท่องเที่ยว

แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมแผนสำหรับการกำจัดขยะทั้งการนำขยะไปทำปุ๋ย อินทรีย์ หรือคัดแยกขาย แต่ด้วยพื้นที่ทิ้งขยะที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับหลายพื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพในการกำจัดที่ดีพอ จึงยังคงส่งผลกระทบกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเป็นเรื่องที่หลายฝ่าย เป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน