ไทยเล็งสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วัน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยเล็งสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วัน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยเล็งสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วัน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รูปข่าว : ไทยเล็งสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วัน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยเล็งสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วัน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทำให้ไทยใช้พลังงานมากขึ้นตามการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน ประกอบกับความกังวลปัญหาความขัดแย้งของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และ ภัยธรรมชาติ ทำให้ไทยเตรียมขยายการสำรองน้ำมันเพิ่มเป็น 90 วันตามประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย

ต้นเดือน มิ.ย.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การสำรองน้ำมันของประเทศเพิ่มเป็น 90 วันจากปัจจุบันสำรองเพียง 36 วัน หรือ ร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบกว่าร้อยละ 85 จึงมีความเสี่ยงกับปัญหาภัยสงครามและภัยธรรมชาติ ที่จะทำให้การส่งออกน้ำมันหยุดชะงัก เบื้องต้นกรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศการสำรองน้ำมันเพิ่มเติมเป็นร้อยละ 6 หรือ 43 วันในปีหน้า

สำหรับรูปแบบการสำรองน้ำมันทางยุทธศาตร์ 90 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุน โดยการสำรองน้ำมันของประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดคุฟุโอกะ ที่ Shirsashima Oil Storage Company ซึ่งเป็นฐานสำรองน้ำมันแบบถังลอยน้ำแห่งแรกของโลก เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ

ขณะที่นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. เห็นว่า การสำรองน้ำมันแบบถังลอยน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่ภาครัฐอาจนำไปใช้ในการสำรองน้ำมันดิบก่อนเข้าโรงกลั่น เนื่องจากปัจจุบันการขยายพื้นที่เก็บแบบบนดินมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ตัวถังและอุปกรณ์การจัดเก็บ ซึ่งยอมรับว่า การลงทุนเพิ่มที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันได้

นอกจากนี้ยังยอมรับว่า การขยายฐานสำรองน้ำมันเป็น 43 ในปีหน้าจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 30-40 สตางค์ต่อลิตร ทั้งในส่วนของโรงกลั่นและขายปลีก แต่หากการสำรองการน้ำมันระยะ 90 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลมีนโยบายเข้ามาสนับสนุนการลงทุนสร้างฐานสำรองน้ำมัน ก็จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคได้


กลับขึ้นด้านบน