"วราเทพ" เผย ประชุมคณะทำงานศึกษา "ประชามติ" นัดแรกวันนี้ เตรียมพิจารณาข้อกฏหมายทั้งหมด

"วราเทพ" เผย ประชุมคณะทำงานศึกษา "ประชามติ" นัดแรกวันนี้ เตรียมพิจารณาข้อกฏหมายทั้งหมด

"วราเทพ" เผย ประชุมคณะทำงานศึกษา "ประชามติ" นัดแรกวันนี้ เตรียมพิจารณาข้อกฏหมายทั้งหมด

รูปข่าว : "วราเทพ" เผย ประชุมคณะทำงานศึกษา "ประชามติ" นัดแรกวันนี้ เตรียมพิจารณาข้อกฏหมายทั้งหมด

คณะทำงานศึกษาแนวทางการทำประชามติที่คณะรัฐมนตรีตั้งขึ้นนัดประชุมครั้งแรกวันนี้(24ธ.ค.55) โดยนายวราเทพ รัตนากร เปิดเผยว่าจะหารือและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับวางแผนการดำเนินการเตรียมประสานทุกหน่วยงานตามกฎหมาย

ในเวลา 15.00 น. วันนี้ นายวราเทพ รัตนากร ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการทำประชามติ ที่ คณะรัฐมนตรีตั้งขึ้น เปิดเผยว่าจะประชุม คณะทำงานทั้งหมดนัดแรก เพื่อหารือและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เกิดความชัดแจ้งและสามารถอธิบายได้ จากนั้นจึงนำข้อกฎหมายต่างๆ มาทำให้เกิดความกระจ่างชัดต่อไป เพราะขณะนี้หลายคนยังสงสัยว่าต้องได้จำนวนเสียงประชามติเท่าไหร่

นายวราเทพกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย หน่วยงานของรัฐที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล และกกต.ที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะดูเรื่องของความพร้อมต่าง ๆ อาทิ คำถาม,การให้ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดว่าต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารที่ต้องแจกให้กับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศ ดังนั้นทั้งหมดจะสัมพันธ์กับเรื่องของกรอบเวลาด้วยว่า เวลาใดที่จะเหมาะสม ก่อนที่จะเสนอครม.พิจารณาออกประกาศ

ส่วนกฎหมายและกรอบเวลา นายวราเทพ กล่าวว่าต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ปี 2552 คือกรอบเวลา 90 ถึง 120 วัน โดยเวลา 90 วัน เป็นช่วงการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และหลังจากนั้นอีก 30 วันเป็นช่วงที่จะมีการออกเสียงประชามติ

โดยสรุปแล้วคณะทำงานชุดนี้จะหารือกัน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกประชามติและการจัดเวทีประชาเสวนา ว่าสามารถดำเนินการควบคู่กันได้หรือไม่ 2.การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. 3.การตั้งคำถามในการออกเสียงประชามติควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงใด และ 4.กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการลงประชามติเพื่อนำเสนอให้ ครม.ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการออกเสียงประชามติต่อไป


กลับขึ้นด้านบน