ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เผยเอสเอ็มอียังไม่พร้อมรับค่าแรง 300 บาท

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เผยเอสเอ็มอียังไม่พร้อมรับค่าแรง 300 บาท

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เผยเอสเอ็มอียังไม่พร้อมรับค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เผยเอสเอ็มอียังไม่พร้อมรับค่าแรง 300 บาท

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เผยเอสเอ็มอียังไม่พร้อมรับค่าแรง 300 บาท ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยผลวิจัยพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ใน 70 จังหวัด ยังไม่พร้อมปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทในปีหน้า และอาจทำให้จำนวนผู้ตกงานเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า เผยผลวิจัยพบว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีจำนวน 800,000 - 1,000,000 ราย อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และยังไม่พร้อมรับมือการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งน่ากังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานรวมของประเทศ

ทั้งนี้ ระหว่างเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงเดือนกันยายนปีนี้ มีผู้ตกงานรวม 640,000 คน และแรงงานได้ไหลไปยังภาคเกษตร โดยส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมโรงแรม และบริการ ขณะที่แนวทางปรับตัวที่ภาคธุรกิจใช้ในปีหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 86 จะชะลอการจ้างงานเพิ่ม รองลงมาคือ ลดการลงทุนระยะยาว และลดต้นทุนด้านอื่น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย กล่าวว่า หนทางเยียวยาที่ได้ผู้ประกอบการเห็นว่าได้ผลมากที่สุด คือการจัดตั้งกองทุนชดเชยส่วนต่างค่าแรงที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐจะใช้งบประมาณประมาณ 140,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน