สปช.วางสมาชิก 8 กลุ่มจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.วางสมาชิก 8 กลุ่มจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.วางสมาชิก 8 กลุ่มจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปช.วางสมาชิก 8 กลุ่มจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.วางสมาชิก 8 กลุ่มจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดวางสมาชิกออกเป็น 8 กลุ่ม หรือ 8 ญัตติ เพื่อจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มน้ำหนักและวางประเด็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย หวังผลให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาและเห็นชอบที่จะแก้ไขตามที่เสนอคำแปรญัตติ

นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิกาวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ สปช. ว่า ขณะนี้ได้จัดกลุ่มการแปรญัตติตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 8 ญัตติเกือบเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีสมาชิก 26 คน ต่อ 1 ญัตติ โดยกระบวนการหลังจากนี้แต่ละกลุ่มญัตติจะหารือกันภายในเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องการแก้ไขและให้ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดทำคำขอแก้ไข พร้อมเตรียมหาตัวแทนกลุ่มญัตติละ 3 คน เพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในการเสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนี้

นายวันชัย เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ว่า กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปรับแก้ตามที่ สปช.เสนอไป โดยดูจากประเด็นสำคัญที่แต่ละกลุ่มญัตติมีการเสนอให้แก้ไขในเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ข้อเสนอมีน้ำหนักมากขึ้น ดังนั้นแต่ละกลุ่มญัตติจึงจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อกำหนดประเด็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายวันชัย ยังคาดว่า ประเด็นที่แต่ละกลุ่มญัตติจะเสนอให้มีการแก้ไขเหมือนกันจะเป็นเรื่องระบบการเมือง ทั้งที่มา ส.ส. ส.ว. นายกรัฐมนตรี อำนาจของรัฐบาลในการขอไว้วางใจและการเสนอกฎหมาย จนไปถึงระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในภาคที่ 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ที่มีครหาว่าโครงสร้างสภาปฏิรูปประเทศจะเป็นการสืบทอดอำนาจ รวมถึงอำนาจของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ในเรื่องการเสนอให้มีการพระราชทานอภัยโทษแก่บุคคลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสำนึกผิดก่อน


กลับขึ้นด้านบน