หลายจังหวัดภาคใต้ยังเฝ้าระวัง "น้ำท่วม" ฉับพลัน หลังฝนตกต่อเนื่อง

หลายจังหวัดภาคใต้ยังเฝ้าระวัง "น้ำท่วม" ฉับพลัน หลังฝนตกต่อเนื่อง

หลายจังหวัดภาคใต้ยังเฝ้าระวัง "น้ำท่วม" ฉับพลัน หลังฝนตกต่อเนื่อง

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคใต้ยังเฝ้าระวัง "น้ำท่วม" ฉับพลัน หลังฝนตกต่อเนื่อง

หลายจังหวัดภาคใต้ยังเฝ้าระวัง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนในอำเภอรามัน และ อำเภอเมือง หากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ขณะเดียวกันฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทำให้บ้านในพื้นที่บ้านสะโต อำเภอจะแนะ ถูกน้ำท่วมขัง

น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงได้ซัดสะพานคอนกรีต ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ขาดส่งผลให้กว่า 500 ครอบครัวได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งไกลกว่า 30 กิโลเมตร ส่วนบ้านในพื้นที่บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว่า 100 หลัง ถูกน้ำท่วมขังและมีดินสไลด์จากภูเขาปิดเส้นทางการจราจร ทหารพรานที่ 46 จึงต้องเร่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่ เพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องขนทรัพย์สินไว้บนที่สูง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ส่วนคลื่นทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานีที่มีความสูงเกือบ 3 เมตร ทำให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมพื้นถนนบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งเริ่มอพยพหนีน้ำ

ขณะที่ปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้นายเดชรัฐ สมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ต้องเรียกตัวแทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หารือเพื่อเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม โดยเฉพาะอำเภอเมือง และอำเภอรามัน เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดกับลุ่มน้ำปัตตานี พร้อมสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือชาวบ้านในการอพยพหนีน้ำ

ลมที่พัดแรงและฝนตกหนักในจังหวัดพัทลุงทำให้บ้านในหมู่ที่ 5 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน 5 หลัง ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการ กองทัพภาคที่ 4 ต้องเร่งเข้าซ่อมแซมบ้าน ขณะที่สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดยังไม่ยกเลิกประกาศเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง เขาชันสน ศรีนครินทร์ และ อำเภอควนขนุน ซึ่งล่าสุดมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน


กลับขึ้นด้านบน