อัฟกาฯฝึก "ตำรวจหญิง" ป้องกันประเทศ ก่อนนานาชาติถอนตัวปี 2557

อัฟกาฯฝึก "ตำรวจหญิง" ป้องกันประเทศ ก่อนนานาชาติถอนตัวปี 2557

อัฟกาฯฝึก "ตำรวจหญิง" ป้องกันประเทศ ก่อนนานาชาติถอนตัวปี 2557

รูปข่าว : อัฟกาฯฝึก "ตำรวจหญิง" ป้องกันประเทศ ก่อนนานาชาติถอนตัวปี 2557

อัฟกาฯฝึก กองทัพอัฟกานิสถานฝึกผู้หญิงให้ทำหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลเตรียมพร้อมในการปกป้องประเทศ ก่อนที่กองกำลังนานาชาติจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถาน ภายในปี 2557

ผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อาวุธ , การค้นตัวและการขับรถ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลา 8 สัปดาห์ และจะได้รับการบรรจุให้เป็นตำรวจหญิง ซึ่งสามารถทำงานที่ตำรวจชายไม่สามารถทำได้ เช่น การค้นตัวผู้หญิง โดยผู้หญิงที่เข้ารับการอบรม บอกว่า พวกเธอต้องการรับใช้ประเทศและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย

ประธานาธิบดีฮาร์มิด คาร์ไซ ตั้งเป้าว่า จะฝึกตำรวจหญิงให้ได้ 5,000 นายภายในปี 2557 ซึ่งกองกำลังนานาชาติจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถาน แต่เนื่องจากรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญและไม่ใส่ใจประกอบกับการฝึกอบรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีตำรวจหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมเพียง 1,850 นาย หรือ ร้อยละ 1.25 ของกำลังตำรวจทั้งประเทศ

แต่สถานภาพของผู้หญิงในอัฟกานิสถานเริ่มดีขึ้น นับตั้งแต่กลุ่มตอลีบันถูกกวาดล้าง ผู้หญิงในอัฟกานิสถานปัจจุบันมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่นการเรียนหนังสือ,การทำงานและมีสิทธิ์เลือกตั้ง นอกจากนี้พวกเธอยังสามารถออกนอกบ้านตามลำพังได้ โดยไม่ต้องมีผู้ชายเดินทางไปด้วย


กลับขึ้นด้านบน