ประเทศไทยในกระแส เออีซี : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

ประเทศไทยในกระแส เออีซี : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

ประเทศไทยในกระแส เออีซี : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

รูปข่าว : ประเทศไทยในกระแส เออีซี : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

ประเทศไทยในกระแส เออีซี : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่กระแส"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลกระทบและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าว

การเตรียมพร้อมที่ดีและเหมาะสมนั้น ควรเกิดมาจากความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความเป็นจริง โอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับกระแส AEC ดังกล่าวด้วย

ผลงานวิจัย “ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟูและคณะ นำเสนอ “ความเป็นจริง”เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาคในมุมมองของคณะผู้วิจัย เพื่อเพิ่มความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อโอกาสและผลกระทบของ AEC ต่อไป

** อ่านรายละเอียดการศึกษาของทีดีอาร์ไอ ในไฟล์ PDF "


กลับขึ้นด้านบน