ยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครอง ฐานละเมิดสิทธิ ตั้งธงคัดค้านด้วยเลือด

ยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครอง ฐานละเมิดสิทธิ ตั้งธงคัดค้านด้วยเลือด

ยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครอง ฐานละเมิดสิทธิ ตั้งธงคัดค้านด้วยเลือด

รูปข่าว : ยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครอง ฐานละเมิดสิทธิ ตั้งธงคัดค้านด้วยเลือด

ยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครอง ฐานละเมิดสิทธิ ตั้งธงคัดค้านด้วยเลือด ชาวบ้านรอบ "สนามบินสุวรรณภูมิ" 406 คนทนเสียงดังไม่ไหว ฟ้องทอท.ระงับสุวรรณภูมิเฟส2,3 หากเดินหน้าสุวรรณภูมิ เฟส 2,3

 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมว่า ชาวบ้านรอบสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 406 คนได้มอบอำนาจให้สมาคมฯเดินทางไปยื่นฟ้องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ต่อศาลปกครองกลางฐานเป็นหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิดต่อประชาชนอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 

 
นับแต่ทอท.เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549เป็นต้นมาได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านรอบสนามบินสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน จากแรงตกกระทบของแรงอัดอากาศขณะขึ้น-ลงสนามบินมลพิษทางอากาศจากไอเสียที่ปล่อยออกมาจากเครื่องบินจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องกำลังจะTakeOff ซึ่งชาวบ้านรอบสนามบินได้เรียกร้องให้ ทอท.ชดเชยค่าเสียหายและให้ซื้อคืนบ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้มาโดยตลอดแต่ก็ได้รับการเพิกเฉยมากว่า 6 ปี 
 
ที่ผ่านมา ทอท. ยังเจตนาปล่อยให้มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินต่างๆ เข้ามาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่า 52 ล้านคนต่อปีซึ่งเกินไปกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 45 ล้านคนต่อปี รวมทั้งไม่ยอมติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและเสียงแบบถาวร18 จุดตามเงื่อนไขที่อีไอเอกำหนด เพราะอาจจะเกรงว่าผลการตรวจวัดจะกลายเป็นหลักฐานข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการเกินมาตรฐานของมลพิษที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำหนดซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ ทอท.ตามมาเพราะก่อนหน้านี้มีประชาชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อ ทอท. ไปกว่า 1,454 คนแล้วนั่นเอง 
 
โดย ทอท.และกระทรวงคมนาคม มีความพยายามจะขยายสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเฟส2 เฟส 3 อีกด้วย ซึ่งตามหลักกฎหมายไม่สามารถกระทำได้หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายอีไอเอเฟส 1 ให้ครบถ้วนเสียก่อนโดยเฉพาะการชดเชยค่าเสียหายและเจรจาซื้อที่ดินของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้หมดสิ้นเสียก่อนแต่ ทอท.ก็พยายามว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษามาเร่งรีบดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ทว่าชาวบ้านกลับไม่เห็นด้วยและตั้งธงคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่ 
 
สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 ทอท. กำหนดวงเงินการลงทุน 62,503.214 ล้านบาท จะมีการขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารอีก60,000 ตารางเมตรพร้อมแยกระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและเพิ่มเช็กอิน 3 แถว หรือเพิ่ม 105 เคาน์เตอร์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินใหม่พื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรอาคารจอดรถ 1,000 คัน เป็นต้น โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคนต่อปีรองรับได้จนถึงปี 2561 
 
ขณะที่ทอท.ไม่เคยกล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายสนามบินเพิ่มขึ้นเลยจนชาวบ้านทนเห็นพฤติการณ์ดังกล่าวของ ทอท.ไม่ได้จึงได้นำเรื่องมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองในครั้งนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าว


กลับขึ้นด้านบน