น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย-ประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย-ประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย-ประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

รูปข่าว : น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย-ประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

น้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย-ประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว สภาพอากาศคลื่นลมแรงยังคงส่งผลกระทบในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศให้ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว

ประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่ที่ 13 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ และ หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องเปลี่ยนไปใช้ทางเบี่ยงแทน เนื่องจากสะพานคลองครามถูกน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซัดจนเสียหาย

ล่าสุดนายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศให้อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 1,000 ครอบครัว

ส่วนสภาพถนนเลียบชายทะเลบริเวณตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ถูกคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งจนชำรุด ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างวิศวกรโยธา ศูนย์บำรุงทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ต้องเร่งนำเครื่องจักรและหินขนาดใหญ่ไปซ่อมแซม ด้วยการถมบริเวณถนนที่ถูกตัดขาดยาวกว่า 50 เมตร

ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระบุว่า สถานการณ์คลื่นกัดเซาะชายฝั่งยังคงไม่รุนแรงจนต้องอพยพประชาชน หรือ ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ แต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งระมัดระวังคลื่นลมในทะเล เนื่องจากยังคงมีกำลังแรง


กลับขึ้นด้านบน