อากาศหนาวกระทบราคาผักแพงขึ้นร้อยละ 10

อากาศหนาวกระทบราคาผักแพงขึ้นร้อยละ 10

อากาศหนาวกระทบราคาผักแพงขึ้นร้อยละ 10

รูปข่าว : อากาศหนาวกระทบราคาผักแพงขึ้นร้อยละ 10

อากาศหนาวกระทบราคาผักแพงขึ้นร้อยละ 10 สภาพอากาศที่หนาวและแล้งในบางพื้นที่ส่งผลให้ราคาผักปรับสูงขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่เกษตรกรสวนมะนาวคาดการณ์ราคามะนาวปีหน้าจะปรับสูงกว่าในปีนี้เนื่องจากขาดแคลนผลผลิต

จากการสำรวจราคาผักสดในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ค้าระบุว่า ราคาปรับสูงขึ้นจากช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อน เฉลี่ยร้อยละ 10 เช่น ผักคะน้า ปรับจากกิโลกรัมละ 41 บาท เป็น กิโลกรัมละ 61 บาท, ผักกาดขาวปลี กิโลกรัมละ 33.50 บาท เป็น 36.50 บาท, ต้นหอม ปรับจาก กิโลกรัมละ 90 บาท เป็น 100 บาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งภัยหนาวและภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตโตช้าและออกสู่ตลาดน้อยและมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายบุญส่ง พี่พาณิช เจ้าของสวนมะนาวรายใหญ่ ในจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขณะนี้ ทำให้มะนาวไม่ออกผล และมีผลผลิตออกน้อยกว่าช่วงปกติ ถึง 2 เท่า และคาดว่าผลผลิตจะเริ่มขาดแคลน ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งจะทำให้มะนาวปรับราคาสูงขึ้นโดยอาจจะมีราคาสูงกว่าในปีนี้ ที่ขายกันถึงผลละ 10 บาท ในบางพื้นที่

ด้านนายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ราคาสินค้าเกษตรในปีหน้า ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศมากที่สุด เนื่องจากกระทบต่อวัตถุดิบโดยตรง ขณะนี้การปรับขึ้นอัตราค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ จะมีผลให้ต้นทุนการผลิตขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน