ผ่าตัด “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลอดภัย เสด็จฯ กลับวังสระปทุม 27 ธ.ค.

ผ่าตัด “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลอดภัย เสด็จฯ กลับวังสระปทุม 27 ธ.ค.

ผ่าตัด “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลอดภัย เสด็จฯ กลับวังสระปทุม 27 ธ.ค.

รูปข่าว : ผ่าตัด “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลอดภัย เสด็จฯ กลับวังสระปทุม 27 ธ.ค.

ผ่าตัด “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลอดภัย เสด็จฯ กลับวังสระปทุม 27 ธ.ค. สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลับไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ เพื่อทรงรับการผ่าตัดนำกลุ่มหินปูนออกจากพระอุระ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2555 ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ทรงพระดำเนินได้ดี พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ สามารถที่จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลับไปประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 ในการนี้คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจไว้อีกระยะหนึ่ง

ในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยในพระอาการประชวร เสด็จไปเยี่ยม ลงพระนาม ลงนาม ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปารถนาดี และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระดำรัสขอบพระทัย และ ขอบใจแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 26 ธันวาคม 2555

โดยประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จนถึงเวลา 18.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน