"นฤมล" เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพต่อสภาฯ 7-8 ม.ค.

"นฤมล" เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพต่อสภาฯ 7-8 ม.ค.

"นฤมล" เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพต่อสภาฯ 7-8 ม.ค.

รูปข่าว : "นฤมล" เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพต่อสภาฯ 7-8 ม.ค.

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพเตรียมนำร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ เพื่อหวังให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุด

ที่รัฐสภานางนฤมล ศิริวัฒน์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างดังกล่าว โดยที่ประชุมมีการหารือถึงมาตรการต่างๆในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

โดยนางนฤมลให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาอาชีพจำนวน 13 ชนิด ซึ่งที่ผ่านมาหลายชนิดกีฬามีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี โดยเฉพาะฟุตบอล แต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหาหลายอย่าง ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคือ ปัญหาในการตัดสินของผู้ตัดสิน ซึ่งบางครั้งมีความโน้มเอียง และส่อเจตนาที่ไม่สุจริต ซึ่งในร่างพระบัญญัติดังกล่าวจะมีบทลงโทษที่ค่อนข้างหนัก สำหรับผู้ตัดสิน และผู้เล่นที่ล้มผลการแข่งขัน

นางนฤมลยังบอกอีกว่าหลังจากนี้จะมีการนำร่าง พรบ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงระหว่างวันที่ 7-8 มกราคมนี้ ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการการประกาศใช้ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า ยังมีบางมาตราที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมวิสามัญ เพื่อหาข้อยุติต่อไป


กลับขึ้นด้านบน