สตช.เปิดตัวคู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สตช.เปิดตัวคู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สตช.เปิดตัวคู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปข่าว : สตช.เปิดตัวคู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สตช.เปิดตัวคู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเมื่อจับกุมผู้ต้องหา หรือช่วยเหลือผู้เสียหาย ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และอีกกว่า 40 หน่วยงาน จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยรวบรวมขั้นตอนการจับกุมผู้ต้องหา หรือช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีการค้ามนุษย์และมีการจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ยังพบปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาคู่มือนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์, การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งแบบฟอร์มขั้นตอนการสอบสวน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 26 ฉบับ

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ยังสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจทั่วประเทศ รวบรวมรายชื่อสถานที่เสี่ยง ซึ่งเปิดเป็นสถานที่ค้าประเวณีแฝงการค้ามนุษย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ ก่อนจะลงไปตรวจสอบ


กลับขึ้นด้านบน