ศาลรัฐธรรมนูญไม่ห่วงถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง-ยึดกรอบกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ห่วงถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง-ยึดกรอบกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ห่วงถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง-ยึดกรอบกฎหมาย

รูปข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญไม่ห่วงถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง-ยึดกรอบกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ห่วงถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง-ยึดกรอบกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญไม่กังวลใจถูกดึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะยึดกรอบกฎหมาย เชื่อแนวโน้มปี 2556 สถานการณ์โดยรวมจะสงบเรียบร้อยขึ้น เพราะทุกฝ่ายมีบทเรียน และใช้กระบวนการยุติธรรมในการแก้ปัญหาขัดแย้งมากขึ้น

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในรอบปีที่ผ่านมา โดยศาลรับคดีไว้พิจารณา 121 คดี และวินิจฉัยเสร็จสิ้น 109 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณา 12 คดี โดยปีหน้ามีคดีเตรียมวินิจฉัย คือการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายวราเทพ รัตนากร ที่เคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลงานการพิจารณาคดีที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญในรอบปีมีกฎหมายสำคัญ เช่น การวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 ที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกรณีการวินิจฉัย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555

พร้อมกันนี้ ได้ประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปี 2556 เชื่อว่าสังคมจะสงบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะทุกฝ่ายมีความเข้าใจต่อการใช้กระบวนการทางกฎหมายแก้ไขความขัดแย้ง ส่วนจุดยืนการทำงานศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใด


กลับขึ้นด้านบน