ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

รูปข่าว : ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท โดยเฉลี่ยแล้วค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 แต่มีบางจังหวัดที่ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบการบางรายจึงเริ่มมองหาช่องทางที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

บริษัท สิ่งทอ ซึ่งเป็นธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก ต้องมีรายจ่ายในส่วนที่เป็นอัตราค่าแรงเพิ่มขึ้นไม่ตำกว่าร้อยละ20 ต่อเดือน มากว่า 8 เดือนแล้ว ซึ่งธุรกิจเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังต้องใช้พนักงานจำนวนมาก ทั้งนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้ประกอบการ ระบุว่าต้องปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในทุกหนทาง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเผชิญ นอกเหนือจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ

การปลดพนักงาน หรือ ย้ายฐานการผลิต ไม่ใช่ทางเลือกที่เค้าจะนำมาแก้ไขปัญหา หรือ รับมือกับนโยบายนี้ หากแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานด้วยการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อให้ตอบโจทย์กับรายได้ ที่พวกเค้าจะได้รับน่า จะนำไปสู่การมีสินค้าที่มีคุณภาพ และนำไปขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ระบุว่า การปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ให้ได้ในภาวะเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรยึดถือ เพราะถ้าหากรอแต่เพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่มีขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจมีผลกระทบถึงขึ้นต้องปิดตัวลงได้

ก่อนหน้านี้ ผลสำรวจของศูนย์วิจัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท พบว่า มีธุรกิจเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบ 1 ล้านราย และแรงงาน ตกงานกว่า 640,000 คน

แต่จนถึงขณะนี้ ภาครัฐยังไม่ตกผลึกแนวทางมาตรการการเยียวยา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ เป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะพบกับจุดวิฤตจากนโยบายนี้ ถึงขั้นปิดตัวลง โดยมีการประเมินกันว่าอาจจะมีเอสเอ็มอีต้องปิดตัวลงมากถึง 100,000-200,000 ราย


กลับขึ้นด้านบน