ไทยลดการนำเข้าแร่ใยหิน แต่มีหลายประเทศยกเลิกการนำเข้าแล้ว

ไทยลดการนำเข้าแร่ใยหิน แต่มีหลายประเทศยกเลิกการนำเข้าแล้ว

ไทยลดการนำเข้าแร่ใยหิน แต่มีหลายประเทศยกเลิกการนำเข้าแล้ว

รูปข่าว : ไทยลดการนำเข้าแร่ใยหิน แต่มีหลายประเทศยกเลิกการนำเข้าแล้ว

ไทยลดการนำเข้าแร่ใยหิน แต่มีหลายประเทศยกเลิกการนำเข้าแล้ว กว่า 30 ปี ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าแร่ใยหินรายสำคัญของโลก แต่หลายปีที่ผ่านมาการนำเข้าแร่ใยหินของไทยลดลงอย่างมาก ขณะที่กว่า 50 ประเทศยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินแล้ว เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 100,000 คนในแต่ละปี

ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากว่า 30 ปี ซึ่งข้อมูลย้อนหลังในช่วง 16 ปี ไทยนำเข้าแร่ไยหินเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน โดยไทยนำเข้า จากรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก รองลงมาคือ บราซิล และแคนาดา  แต่หลังจากปี 2548 การนำเข้าของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2554 ไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการใช้แร่ใยหินกว่า 8 หมื่นตัน เป็นลำดับ 7 ของโลก และลำดับ 2 ของอาเซียน ขณะที่ใน10 เดือนแรกของปีนี้ไทยนำเข้าลดลงเกือบจะครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 46,000 ตัน มูลค่าเกือบ 700 ล้านบาท

ปริมาณการนำเข้าที่ลดน้อยลง เนื่องจากว่าไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน 5 ประเภท เหลือเพียงแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ยังนำเข้า โดย ร้อยละ 90 นำใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 บริษัทผลิตภันฑ์ซีเมนต์ที่ยังคงใช้แร่ใยหิน ที่เหลือนำมาใช้เป็นส่วนผสมชิ้นส่วนรถยนต์ โดยเฉพาะ เบรค และ คลัช เนื่องจากแร่ใยหินทำให้มีความคงทน แต่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เสี่ยงต่อการที่สารจะฟุ้งกระจายมากที่สุด เนื่องจากมีการเสียดสีตลอดเวลา โดยเฉพาะเบรค และคลัช ในรถบรรทุกขนาดใหญ่


กลับขึ้นด้านบน