"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯกลับประทับพักฟื้นที่วังสระปทุมแล้ว

"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯกลับประทับพักฟื้นที่วังสระปทุมแล้ว

"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯกลับประทับพักฟื้นที่วังสระปทุมแล้ว

รูปข่าว : "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯกลับประทับพักฟื้นที่วังสระปทุมแล้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายแล้ว

 วันนี้ ( 27 ธ.ค.) เวลา 10.20 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลงจากชั้น 8 ตึกว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทรมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานลานหน้าตึกอานันทมหิดล

ซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชน แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่ไปลงนามถวายพระพรเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก โดยต่างปลื้มปีติที่ได้เห็นว่า ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ภายหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เพื่อทรงรับการผ่าตัดนำกลุ่มหินปูนออกจากพระอุระ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ และมีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มาลงนามถวายพระพร และรอส่งเสด็จ โดยประชาชนทุกคนต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง


กลับขึ้นด้านบน