ก.สาธารณสุขรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ

ก.สาธารณสุขรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ

ก.สาธารณสุขรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ

รูปข่าว : ก.สาธารณสุขรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ

ก.สาธารณสุขรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไม่ละเว้น

ช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์กระตุ้นเตือนในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จนถึง 2 มกราคม 2556 โดยตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 หรือการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 2,939 ครั้ง ผู้เสียชีวิตมีไม่เกิน 320 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 3,207 คน

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด และโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่นๆ จำนวน 1,500 แห่ง ให้เตรียมพร้อมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หากประชาชนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอันตรายถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ทันที ไม่ต้องเงินจ่ายสำรองตามนโยบายฉุกเฉินมาตรฐานเดียวของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าทุกจังหวัดทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 เช่น ห้ามขาย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ห้าม เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขายโดยไม่มีใบอนุญาตขายสุรา เป็นต้น รวมทั้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนขณะขับขี่ หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไม่ละเว้น โดยได้เปิดสายด่วนรับแจ้งผู้กระทำผิดตลอด24 ชั่วโมง ทางหมายเลข 1422


กลับขึ้นด้านบน