สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถ

รูปข่าว : สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถ เทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมถึง 2 มกราคมนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง "ห้ามคนโดยสารบนรถทุกประเภทดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากกฎหมายฉบันนี้ ประกาศใช้มาตั้งแต่ 4 เดือนก่อน และหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นความหวังของเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 80,000 นายดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมๆ ไปกับการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด กับคนขับรถ และผู้ที่ร่วมเดินทาง นั่นหมายรวมถึงหากพบผู้โดยสารทั้งรถยนต์ส่วนตัว หรือรถสาธารณะมีอาการเมาสุรา หรือพบการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ก็จะมีความผิดไม่ต่างจากความผิดของคนขับรถ

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มั่นใจว่ากฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถทั้งขณะขับขี่หรือขณะโดยสาร จะช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิต โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดี แต่ยังมีช่องว่างหากนำไปบังคับใช้

แม้กฎหมายห้ามไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถ หรือบนรถจะประกาศใช้มากกว่า 4 เดือนแล้ว แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นตรงกันว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้กฎหมายนี้มากขึ้น และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้


กลับขึ้นด้านบน