109 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

109 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

109 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

รูปข่าว : 109 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

109 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ลูกศิษย์ต่างพร้อมใจใช้การแสดงนาฏศิลป์ไทย ส่งต่อความรัก และระลึกถึงครูนาฏศิลป์ไทย 5 แผ่นดิน ในวาระ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้ทิ้งรากฐานท่วงท่ารำไทย และการละครไว้ให้กับกรมศิลปากรมากมาย

วัย 72 ปี ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดท่ารำมโนราห์ เพราะบุนนาค ทรทรานนท์ ต้นฉบับนางมโนราห์ตอนบูชายันต์คนแรก ยังดูคล่องแคล่ว แข็งแรง ด้วยท่วงท่าอ่อนช้อย ถูกหลักนาฏศิลป์ไทย สมกับเป็นศิษย์เอกท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี  ครูนาฏศิลป์ไทย 5 แผ่นดิน

การขยับเท้า และลักคอตามจังหวะประยุกต์มาจากธรรมชาติของนก สร้างชีวิตชีวาให้กับการแสดง เป็นอีกผลงานประดิษฐ์ท่ารำเอกลักษณ์ของ ท่านผู้หญิงแผ้ว ที่มักนำสิ่งใกล้ตัวมาดัดแปลง นำมารำลึกวาระ 109 ปีชาตกาล ที่ศิษย์นาฏศิลป์ และศิลปินแห่งชาติ พร้อมใจจัดขึ้นเพื่อยกย่อง ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะท่ารำมากมายที่กลายเป็นแม่แบบของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน

บุนนาค ทรทรานนท์ นาฏศิลปิน กล่าวว่า การสอนของท่านผู้หญิงแผ้วเน้นท่าเก๋กว่าใคร และให้เป็นธรรมชาติ ท่านเอาสิ่งที่ไปพบเจอมาคิดท่ารำ

เพชรพริ้ง สารสิน ทายาทท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี กล่าวว่า ท่านพูดเสมอว่าการประดิษฐ์ท่ารำต่างๆ นั้นเนี่ยขอให้ขอให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทย จะนำไปผสมผสานกับความเป็นตะวันหรือสมัยใหม่อย่างไรก็ยังต้องคงแบบแผนรากฐานดั้งเดิมไว้ให้เห็นด้วยเสมอ นั้นคือสิ่งที่ฝากไว้

รำลาวดวงเดือน ระบำสุขโขทัย รำซัดชาตรี โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปราบกากนาสูร ล้วนเป็นผลงานการแสดงเด่นๆ ที่สับเปลี่ยนขึ้นเวที ย้อนรำลึกถึง หม่อมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวละครทุกบทบาท ดัดแปลงท่ารำพื้นฐานที่เนิบช้าให้กะทัดรัดงดงามแปลกตา ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นแรงหลักถ่ายทอดความรู้และพัฒนานาฏศิลป์ไทยมาตลอดชีวิต จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ คนแรกของประเทศไทย

กิจกรรม 109 ปีชาติกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทยได้สบทบกองทุน ช่วยเหลือศิลปินอาวุโส ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงแผ้วที่หวังให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญของครูอาจารย์ และสืบสานนาฏศิลป์ไทยจากครูชั้นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน