ผู้แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสาน "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์" ที่สงขลา

ผู้แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสาน "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์" ที่สงขลา

ผู้แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสาน "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์" ที่สงขลา

รูปข่าว : ผู้แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสาน "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์" ที่สงขลา

ผู้แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสาน ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ บริเวณแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา

นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดสงขลา และ ร่วมกันปลูกต้นสนจำนวน 1,000 ต้น ตามแนวชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ตามโครงการ หนึ่งใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขณะที่เครือข่ายพลเมืองสงขลาปกป้องแหลมสนอ่อน ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดงาน และ ขอยื่นหนังสือต่อผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าของ อบจ.สงขลา ซึ่งจะใช้สถานที่บางส่วนของแหลมสนอ่อนดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้รอยื่นหนังสือหลังเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์

สำหรับโครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสงขลานั้น ไดรับการยืนยันจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ก่อนหน้านี้ว่าเป็นโครงการของอบจ.สงขลา และไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ


กลับขึ้นด้านบน