ปีมะเส็ง...รัฐยังมีบทบาท"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" อย่างต่อเนื่อง

ปีมะเส็ง...รัฐยังมีบทบาท"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" อย่างต่อเนื่อง

ปีมะเส็ง...รัฐยังมีบทบาท"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" อย่างต่อเนื่อง

รูปข่าว : ปีมะเส็ง...รัฐยังมีบทบาท"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" อย่างต่อเนื่อง

ปีมะเส็ง...รัฐยังมีบทบาท ต้องยอมรับว่า ในปีมังกรที่กำลังจะผ่านพ้นไป บทบาทของการดำเนินนโยบายรัฐ ผ่านมาตรการเพิ่มรายได้/กระตุ้นการใช้จ่าย/บรรเทาค่าครองชีพ มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ไม่น้อย ในภาวะที่ภาคเอกชนอยู่ในช่วงของการบูรณะ/ฟื้นฟูความเสียหายหลังอุทกภัย

มองต่อไปในปีงูเล็กที่จะมาถึงนั้น นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศ ที่คงจะมีผลต่อประเด็นด้านเสถียรภาพและความต่อเนื่องของบทบาทภาครัฐที่ควรต้องจับตาแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองต่อนโยบายรัฐที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
 
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปีมะเส็งที่กำลังจะมาถึง รัฐบาลจะยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องจากในปี 2555 ผ่านการดำเนินมาตรการด้านต่างๆ รวมถึงการใช้จ่ายผ่านเงินงบประมาณและภายใต้กฎหมายพิเศษ ซึ่งคงมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมการใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะในภาคส่วนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผนวกกับการฟื้นตัวของภาคการส่งออก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตไว้ได้ใกล้เคียงกับในปี 2555 ที่ 5.0% 
 
และคงต้องติดตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว โดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมาย 2 ฉบับในปี 2556 ทั้ง PPP และการกู้เงินเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่หากเกิดขึ้นได้ ก็คงจะเป็นตัวแปรที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงปีถัดๆ ไป 
 
อย่างไรก็ดี ผลที่ตามมาจะทำให้ระดับและสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 
 
 


กลับขึ้นด้านบน