สินเชื่อแบงก์ไทย ปี 2556 ยังโตติดต่อกัน ท่ามกลางการบริหารจัดการความเสี่ยง

สินเชื่อแบงก์ไทย ปี 2556 ยังโตติดต่อกัน ท่ามกลางการบริหารจัดการความเสี่ยง

สินเชื่อแบงก์ไทย ปี 2556 ยังโตติดต่อกัน ท่ามกลางการบริหารจัดการความเสี่ยง

รูปข่าว : สินเชื่อแบงก์ไทย ปี 2556 ยังโตติดต่อกัน ท่ามกลางการบริหารจัดการความเสี่ยง

สินเชื่อแบงก์ไทย ปี 2556 ยังโตติดต่อกัน ท่ามกลางการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2555 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้น ภาพรวมการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ อันได้แก่ การปล่อยสินเชื่อ สามารถเติบโตได้อย่างสดใส

 น่าจะจบสิ้นปีด้วยอัตราการเติบโตที่กรอบคาดการณ์ 13.5% - 14.5% จากสิ้นปี 2554 (กรณีพื้นฐานที่ 14%) ซึ่งสูงกว่ากรอบคาดการณ์เดิมที่ 11.5 - 14.5% (ค่ากลาง 13%) เล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การซ่อมแซมและฟื้นฟูผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปลายปี 2554 รวมถึงความต้องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ยังทยอยเติบโตได้ แม้บางภาคส่วนเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากความเสียหายหลังวิกฤตน้ำท่วมและปัญหาเศรษฐกิจโลกก็ตาม

 
แนวโน้มสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยปี 2556...คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 10 - 13% ใกล้เคียงกับปี 2555
 
เมื่อมองไปในปี 2556 คาดว่า ภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเลข 2 หลักเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ระดับ 10 - 13% ด้วยค่ากลางที่ 11.5% ตามแรงส่งของเศรษฐกิจในภาพรวม แม้อาจเป็นอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 13.5% โดยส่วนหนึ่งคงเป็นผลจากฐานเงินให้สินเชื่อรวมที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งกระจายไปทั้งในฝั่งสินเชื่อภาคธุรกิจ และฝั่งสินเชื่อรายย่อย 
 
 เมื่อเทียบเป็นปริมาณเงินให้สินเชื่อสุทธิที่เพิ่มขึ้นแล้ว คาดว่าจะเห็นเงินให้สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านล้านบาท สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับการเพิ่มขึ้นในปี 2555 และอาจหนุนให้ขนาดสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ไทยแตะระดับ 10 ล้านล้านบาทได้
 


กลับขึ้นด้านบน