กฎหมายคุมเหล้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

กฎหมายคุมเหล้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

กฎหมายคุมเหล้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

รูปข่าว : กฎหมายคุมเหล้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

กฎหมายคุมเหล้าลดอุบัติเหตุปีใหม่ วันแรกของการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 33 คน โดยสาเหตุยังคงเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่สนับสนุนการออกกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุ 314 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 33 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บ 322 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเมาสุรา ร้อยละ 33.44 ขับเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 21.66 ซึ่งยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.41 รถปิคอัพ ร้อยละ 8.95 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตสูงสุด คือไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 18.59 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 1.69

ขณะที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จำนวน 20 คน เข้าพบ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กำลังใจ และสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเกี่ยวกับมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะทุกรูปแบบ หลังมีกระแสคัดค้านจากนักวิชาการบางคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบกับคนจน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าริมถนน ทำให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติชะลอการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไป ซึ่งเรื่องนี้ภาคีเครือข่ายขอแสดงจุดยืนสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขออกทุกมาตรการที่จะมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยเครือข่ายฯจะเร่งรณรงค์ทำความเข้าใจ และเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสังคม นำไปสู่การสนับสนุนการออกมาตรการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว แม้จะไม่ทันกับปีใหม่นี้ แต่ควรให้มีผลต่อการรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ในปีหน้า

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ เพราะเป็นการลดพื้นที่การดื่ม เพียงแต่ขณะนี้มีรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ยังต้องมีการแก้ไข เพื่อความชัดเจน และไม่ต้องเกิดข้อขัดแย้งขึ้น หากมีการประกาศ และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน