"ชุมชน" กับการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุ "ช่วงปีใหม่"

"ชุมชน" กับการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุ "ช่วงปีใหม่"

"ชุมชน" กับการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุ "ช่วงปีใหม่"

รูปข่าว : "ชุมชน" กับการมีส่วนร่วมป้องกันอุบัติเหตุ "ช่วงปีใหม่"

เทศกาลปีใหม่นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในถนนสายหลัก และสายรอง เพราะปีที่ผ่านมา พบว่า ถนนสายรองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าถนนสายหลัก และช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดก็อยู่ในเวลา 16.00-20.00 น.

ความร่วมมือของคนในชุมชนต่างๆ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในถนนสายรองนี้ได้ อย่างเช่นที่ ต.นางตะเคียน ชุมชนที่นี่ตื่นตัวในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่พยายามลุกขึ้นมาช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน

เทศกาลปีใหม่ 2556 จ.สมุทรสงคราม ตั้งเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 5 ราย โดยมีการตั้งด่านตรวจในถนนสายหลักและสายรอง การปลูกฝังและสร้างนิสัยรักความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน เป็นสิ่งที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เชื่อว่า จะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และระดับประเทศได้


กลับขึ้นด้านบน