นิด้าโพล เผย คนไทยคาดหวังปี56 เศรษฐกิจดีขึ้น

นิด้าโพล เผย คนไทยคาดหวังปี56 เศรษฐกิจดีขึ้น

นิด้าโพล เผย คนไทยคาดหวังปี56 เศรษฐกิจดีขึ้น

รูปข่าว : นิด้าโพล เผย คนไทยคาดหวังปี56 เศรษฐกิจดีขึ้น

นิด้าโพล เผย คนไทยคาดหวังปี56 เศรษฐกิจดีขึ้น นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคาดหวังของคนไทยปีหน้า ส่วนใหญ่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น นักการเมืองไม่ทะเลาะกัน และเป็นประชาธิปไตย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน "นิด้าโพล" ของสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ความสุขในปี 2555 และความคาดหวังของคนไทยในปี 2556 พบว่า สิ่งที่คนไทยสุขใจที่สุดในปี 2555 อันดับแรก คือ การมีครอบครัวที่มีความสุข ร้อยละ 45.71 , การมีหน้าที่การงานที่ดี ร้อยละ 19.41 ขณะที่ในปี 2556 คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.38 อยากเห็นประเทศมีเศรษฐกิจดี ราคาสินค้าไม่แพง และร้อยละ 30.71 อยากเห็นนักการเมืองไม่ทะเลาะกัน หันมาปรองดอง และเป็นประชาธิปไตย และคาดหวัง ให้ตัวเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและค่าแรงเพิ่มด้วย


กลับขึ้นด้านบน