นายกฯ แจงนโยบาย 16 ด้านเร่งด่วน 1 ปี ขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง

นายกฯ แจงนโยบาย 16 ด้านเร่งด่วน 1 ปี ขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง

นายกฯ แจงนโยบาย 16 ด้านเร่งด่วน 1 ปี ขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง

รูปข่าว : นายกฯ แจงนโยบาย 16 ด้านเร่งด่วน 1 ปี ขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง

นายกฯ แจงนโยบาย 16 ด้านเร่งด่วน 1 ปี ขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง รายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน"วันนี้ (29 ธ.ค.) นายกรัฐมนตรี ประมวลผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และยอมรับว่าเหนื่อยกับภารกิจการแก้ปัญหาที่หลากหลายและหนักหนา ซึ่งสะสมมาก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งขอร้องทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งเพื่อร่วมมือกันพัฒนาในบ้านเมืองเดินไปข้างนี้

รายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" วันนี้ (29 ธ.ค.) เป็นเทปบันทึกเทปสุดท้ายของปี 2555 โดยรายละเอียดของเนื้อหาเป็นการสรุปผลการทำงานตามนโยบายเร่งด่วน 16 ด้านของรัฐบาลที่เคยแถลงต่อรัฐสภา หรือนโยบายเร่งด่วน 1 ปีแรก โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชี้แจงผลการดำเนินการในแต่ละด้าน ตั้งแต่การสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ, การแก้ปัญหายาเสพติด, การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น, การแก้ปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วม, การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้, การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, การแก้ปัญหาพลังงาน, การแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน, การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล, การให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ พร้อมยอมรับว่า เหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ หลังเผชิญกับวิกฤตมหาอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 แต่ก็ถือเป็นความเหนื่อยของทุกคนเช่นกัน ส่วนก้าวย่างอีก 1 ปีข้างหน้านั้น เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้ง และลืมอดีตด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมมือกันทำงานพัฒนาชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะต่อสู้แข่งขันกับต่างประเทศ

ส่วนการเตรียมความพร้อมรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ลงทุนสร้างระบบสาธาณูปโภค การพัฒนาบุคลากร การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยปีหน้าจะสานต่อในทุกโครงการ และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศ และจะเน้นการทำงานให้บูรณาการมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน