นโยบายกองทัพบกปี 2556 ย้ำวางตัวการเมืองเหมาะสม

นโยบายกองทัพบกปี 2556 ย้ำวางตัวการเมืองเหมาะสม

นโยบายกองทัพบกปี 2556 ย้ำวางตัวการเมืองเหมาะสม

รูปข่าว : นโยบายกองทัพบกปี 2556 ย้ำวางตัวการเมืองเหมาะสม

นโยบายกองทัพบกปี 2556 ย้ำวางตัวการเมืองเหมาะสม กองทัพบกภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประเมินผลการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และวางกรอบการดำเนินภารกิจในช่วง 1 ปีข้างหน้านี้แล้ว โดยสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่ถูกกำชับให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างพลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กองทัพบกถูกจับตามอง และนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องกำชับกำลังพล "วางตัวอย่างเหมาะสม" ทั้งในสถานะเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน ซึ่งจะปกป้องดูแลอธิปไตยไทยอย่างสงบสุข และกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการ และการฝึกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ความก้าวหน้าในการพัฒนา และแข่งขันหน่วยทหารทรหดขึ้นเป็นครั้งแรกของกองทัพบกในปี 2555 โดยมีหน่วยทหารทรหดจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 3 และกองพลรบพิเศษ เป็นกลุ่มที่ทำผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันหน่วยทหารทรหดประจำปีนี้ เป็นตัวอย่างกระตุ้นให้กำลังพลเกิดการตื่นตัวมากขึ้น และทำให้ผู้บัญชาการทหารบกเชื่อมั่นว่าแนวทางการพัฒนากำลังพลทั้งระดับบุคคล และหน่วยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกด้าน โดยกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งพัฒนาการ บริหารจัดการ และการฝึกของกองทัพบกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ความพร้อมของกองทัพบกในปี 2556 ยังเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และการรับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ทุกรูปแบบ โดยมีแผนการฝึกบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นหน่วยงานแรกทันทีหากเกิดสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ในปี 2556 กองทัพบกจะให้ความสำคัญกับสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันมากขึ้น โดยให้ทุกหน่วยศึกษาปัญหาอย่างถ่องแท้ สามารถชี้แจงความเปลี่ยนแปลง และข้อจำกัดของสถานการณ์ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือจากประชาชน

นโยบายของกองทัพบกในปี 2556 ยังเน้นการยกระดับขวัญกำลังใจกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ และทุกภารกิจ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีกำลังพลหลายนายเสียชีวิต และบาดเจ็บจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลายคนไม่สามารถรับใช้ชาติ หรือดูแลครอบครัวต่อไปได้

กองทัพบกประเมินบทบาท และการทำงานในรอบปี 2555 ว่าสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม แม้จะถูกผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง โดยผู้บัญชาการทหารบกย้ำจุดยืนผ่านที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งสุดท้ายในปี 2555 ว่าต้องขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงและวางตัวทางการเมืองอย่างสอดคล้องกันระหว่างสถานะประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมาย และการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องดูแลอธิปไตย และความสงบเรียบร้อย


กลับขึ้นด้านบน