นายกฯ ใช้มาตรา 44 ต่ออายุ "ปานเทพ" นั่งเก้าอี้ประธาน ป.ป.ช.

นายกฯ ใช้มาตรา 44 ต่ออายุ "ปานเทพ" นั่งเก้าอี้ประธาน ป.ป.ช.

นายกฯ ใช้มาตรา 44 ต่ออายุ "ปานเทพ" นั่งเก้าอี้ประธาน ป.ป.ช.

รูปข่าว : นายกฯ ใช้มาตรา 44 ต่ออายุ "ปานเทพ" นั่งเก้าอี้ประธาน ป.ป.ช.

นายกฯ ใช้มาตรา 44 ต่ออายุ "พล.อ.ประยุทธ์" ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 12/2558 ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. ที่กำลังจะอายุครบ 70 ปี และหมดวาระลงในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ดำรงตำแหน่งต่อจนถึง 21 ก.ย.จนพ้นวาระพร้อมกรรมการอีก 4 คน พร้อมออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2558 ตั้งประธาน สนช.และรองนายกฯ 1 คน เป็นคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.

วานนี้ (8 พ.ค.2558) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 12/2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำลังจะพ้นตำแหน่งในวันที่ 22 พ.ค.2558 เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่ 21 ก.ย.2558 พร้อมกับกรรมการ ป.ป.ช.อีก 4 คน มีวาระพ้นตำแหน่งในวันที่ 21 ก.ย.2558 เช่นกัน เพื่อเป็นการไม่ต้องมีการสรรหาถึง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศโดยไม่จำเป็นและเป็นภาระแก่ผู้สนใจสมัคร จึงให้ดำเนินการสรรหาในคราวเดียวกัน

ขณะเดียวกันมีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2558 แต่งตั้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรองนายกรัฐมนตรี 1 คน ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นั่งเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.แทนสัดส่วนของฝ่ายบริหารที่ขณะนี้ไม่มี ได้แก่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสัดส่วนของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจในมาตรา 44 ในการออกคำสั่งนี้เช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน