“สมศักดิ์” สั่งยุบ คกก.ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่หลังงานไม่คืบหน้า

“สมศักดิ์” สั่งยุบ คกก.ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่หลังงานไม่คืบหน้า

“สมศักดิ์” สั่งยุบ คกก.ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่หลังงานไม่คืบหน้า

รูปข่าว : “สมศักดิ์” สั่งยุบ คกก.ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่หลังงานไม่คืบหน้า

“สมศักดิ์” สั่งยุบ คกก.ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่หลังงานไม่คืบหน้า ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งยุบคณะกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างอาการรัฐสภาแห่งใหม่ หลังโครงการไม่คืบหน้า พร้อมแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ 2 ของคณะ เพื่อเดินหน้าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี 8 เดือน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฏ เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจยุบคณะกรรมการอำนวยการชุดเดิม ในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ หลังรับฟัง และติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่แล้วพบว่า ไม่มีความคืบหน้าด้วยปัญหาที่ไม่มีเอกภาพในการดำเนินการ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ขึ้นมา 2 ชุด พร้อมระบุว่า จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงาน ส่วนชุดเล็กจะมีประธานวุฒิสภา ร่วมพิจารณาดูแลการดำเนินโครงการด้วย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามแนวนโยบายเดิม แต่จะเน้นการความโปร่งใสและความรวดเร็วในการก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด 900 วัน รวมถึงขั้นตอนการหาผู้รับเหมา ภายใน 2 เดือนนี้

สำหรับคุณสมบัติของบริษัทผู้รับเหมานั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร บอกว่าจะยังให้คงบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ รวมถึงหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องภายหลัง และข้อครหาเรื่องการฮั้วประมูลกับผู้รับเหมารายใหม่

ส่วนการเวรคืนที่ดินที่กระทบกับการก่อสร้าง โดยที่ดินแปลงสุดท้ายที่เป็นพื้นที่ของทหารนั้น ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการทหารบก ในการส่งคืนพื้นที่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังครบกำหนดส่งคืนพื้นที่ในเดือนธันวาคม 2555

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ มีแนวคิดที่จะดำเนินการตั้งแต่ ปี 2535 แต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการในพื้นที่ "เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร" ในปี 2552 พร้อมกับการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ เมื่อปี 2554 รวม 12,000 ล้านบาท และได้รับต่อเนื่องในปี 2555-2557 ซึ่งรวมทั้งหมดเป็นงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน